0800.800.132
[email protected]

Legislatie

Ord.nr. 32/2012,

ORDIN nr. 32 din 30 august 2012 pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 6 septembrie 2012 Data intrarii in vigoare : 06/09/2012     Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,   în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de

Ord. nr. 42/2012,

ORDIN nr. 42 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 21 decembrie 2012 Data intrarii in vigoare : 01/01/2013     Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, în temeiul prevederilor art. 5

OUG. nr. 22/2008

ORDONANŢĂ nr. 22 din 20 august 2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 august 2008 Data intrarii in vigoare : 01/09/2008     În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,   Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.   CAP. I   Dispoziţii generale   ART. 1   (1) Scopul prezentei ordonanţe îl constituie crearea cadrului legal

OUG. nr.70/2011,

OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece. Ordonanta de urgenta 70/2011 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 629 din 5 septembrie 2011 In baza asumarii de catre Romania a unor obligatii in cadrul tratatului de aderare la Uniunea Europeana, dar si in cadrul unor acorduri cu organisme internationale, s-a stabilit eliminarea treptata a compensarilor acordate din bugetul de stat pentru producerea energiei termice, perioada de gratie avuta la dispozitie fiind destinata retehnologizarilor si modernizarilor la unitatile de producere a energiei termice. Eliminarea compensarilor