0800.800.132
[email protected]

Legislatie

Legea nr. 351/2014

LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR (actualizata pana la data de 7 noiembrie 2007*)   *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 28 iulie 2004. Aceasta este forma actualizata pana la data de 7 noiembrie 2007, cu modificarile si completarile aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 31

Ord.nr. 62/2008

ORDIN Nr. 62/24.06.2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România Având în vedere prevederile art.8 alin. (1) lit. d) coroborate cu prevederile art.17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007, Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ORDIN Art. 1 Se aprobă Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate

Ord. nr. 77 /2009

Ordin nr. 77/10.09.2009 privind aprobarea contractelor – cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1), lit. m) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 52 şi 56 alin. (11) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României nr. 410/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul

Ord.nr. 1396/2007,

ORDIN Nr.1396/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de către consumatorii casnici de gaze naturale   Schimbarea furnizorului se poate realiza în una dintre următoarele situaţii: 1. prin trecerea de la furnizare reglementată la furnizare negociată; 2. prin schimbarea furnizorului  în condiţii de furnizare negociată; 3. prin trecerea de la furnizare negociată la furnizare reglementată. Consumatorul casnic de gaze naturale are dreptul de a alege tipul de contract de furnizare şi, în funcţie de acesta, furnizorul de gaze naturale pentru fiecare loc de consum. În situaţia în care consumatorul

Ord. nr. 47/2008,

ORDIN nr. 47 din 8 mai 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 21 mai 2008 Data intrarii in vigoare : 21 mai 2008 Având în vedere prevederile art. 8 lit. i) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat