0800.800.132
[email protected]

Legislatie

Ordin ANRE nr 16 2015

Ordin ANRE nr.16/2015Procedura-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali Art. 1.– Se aproba Proceduracadru privind solutionarea plangerilor clientilor finali de furnizorii de energie electrica si gaze naturale, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2. (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, furnizorii de energie electrica si gaze naturale au obligatia de a-si armoniza propriile proceduri interne cu Proceduracadru privind solutionarea

Info

In aceasta sectiune regasiti principalele Reglementari din domeniul distributiei si furnizarii gazelor naturale, precum si un dictionar in care sunt explicati principalii termeni  utilizati in reglementarile din domeniu.     Extras Legea  nr. 571/2003,   privind Codul fiscal cu normele metodologice de aplicare Accize si taxe H.G. nr. 1043/2004, privind Regulamentul de acces la sistemul de distribuţie Legea nr. 123/2012,   Legea  energiei electrice si a gazelor naturale Legea nr. 351/2014, Legea gazelor naturale Ord.nr. 62/2008,   privind Regulamentul de  masurare a gazelor naturale tranzactionare

Extras Legea nr. 571/2003

 TITLUL VII   Accize şi alte taxe speciale ------------   Denumirea Titlului VII a fost modificată de pct. 142 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.   CAP. I   Accize armonizate   SECŢIUNEA 1   Dispoziţii generale   Sfera de aplicare   ART. 162   Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datorează bugetului de stat pentru următoarele produse provenite din producţia internă sau din import:   a) bere;   b) vinuri;   c) băuturi fermentate,

H.G. nr. 1043/2004

HOTARÂREA nr. 2.199/2004 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul national de transport al gazelor naturale si a Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale In temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, Guvernul României adopta prezenta hotarâre. Art. I Hotarârea Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul national de transport al gazelor naturale si a Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.

Legea nr. 123/2012

LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012 Data intrarii in vigoare : 19/07/2012   Parlamentul României adoptă prezenta lege.   TITLUL I   Energia electrică   TITLUL II   Gazele naturale   CAP. I   Dispoziţii generale   ART. 98   Domeniul de reglementare   (1) Prezentul titlu stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor privind producţia, transportul, distribuţia, furnizarea şi înmagazinarea gazelor naturale, modalităţile de organizare şi funcţionare a sectorului gazelor naturale, de acces