0800.800.132
[email protected]

Info consumatori

 Date informative pentru clientii AMARAD DISTRIBUTIE SRL

 

In atentia consumatorilor casnici

 

 

INFORMARE privind liberalizarea pietei gazelor naturale

 

Stimate client,

 

De la 1 iulie 2020 preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale au fost eliminate, in conformitate cu prevederilor art. 179 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Prin urmare, este dreptul dumneavoastra de a incheia un contract de furnizare gaze naturale in regim concurential.Noul contract de furnizare poate fi incheiat cu societatea noastra sau cu oricare alt furnizor licentiat de gaze naturale ales de dumneavoastra dintre cei licentiati de către Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

 

Pentru incheierea unui contract de furnizarea gazele naturale in regim concurenţial, puteti accepta oferta-tip publicata de societatea noastra sau de la oricare alt furnizor de gaze licentiat; puteti solicita o noua oferta cu conditiile comerciale si pretul de furnizare in vederea negocierii acestora ori puteti recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitatie/achizitie publica, daca este cazul.

 

Daca doriti sa efectuaţi o analiza comparativa a ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale existente pe piata, puteti accesa aplicatia "Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale", online pe pagina de internet a ANRE, la adresa: http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn, sau prin descarcarea aplicatiei ANRE pe dispozitivele dumneavoastra mobile.

 

Schimbarea furnizorului de gaze naturale este un proces simplu, gratuit si nu implica modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de gaze naturale pe care il alegeti.

 

In situatia in care nu veti incheia un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial, furnizarea gazelor naturale la locul dumneavoastră de consum se realizeaza in continuare, in baza contractului de furnizare a gazelor naturale in vigoare la data de 30 iunie 2020 la pretul afisat pe site societatii noastre in sectiunea „Preturi si tarife”, pana la data la care dumneavoastra veti incheia un contract de furnizare a gazelor naturale in regim concurential, dar nu mai tarziu de data de 30 iunie 2021, in conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul nr. 27/2020 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru stabilirea unor masuri privind furnizarea gazelor naturale la clientii casnici in perspectiva eliminarii preturilor reglementate.

 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la adresa de mai jos:

 

 Adresa de e-mail: [email protected]

 

Data: 01.09.2020

 

 

 

 

 

ACCESUL LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE ( SD)

 

S.C.Amarad Distributie S.R.L., vine în sprijinul solicitanţilor de acces la sistemul său de distribuţie( SD) cu informaţii privind paşii de urmat, documentele care trebuiesc anexate solicitarilor de acces in conformitate cu Ordinul nr.97/2018, pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale.

Ordinul 97 din 2018 Vizualizare

Pasii de urmat in vederea accesului la sistemul de distribuţie a gazelor naturale Vizualizare

Model solicitare contract distributie-furnizare clienti p.j. Vizualizare

Model solicitare contract distributie-furnizare clienti  p.f. Vizualizare

Model solicitare contract distributie furnizori Vizualizare

Lista documentelor care trebuie anexate solicitarii pentru incheierea contractului de distributie/furnizare a gazelor naturale Vizualizare

Conditii generale de contractare a serviciului de distributie a gazelor naturale Vizualizare

 

 

RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE ( SD ) - informatii

 

S.C.Amarad Distributie S.R.L., vine în sprijinul solicitanţilor care doresc racordarea  la sistemul său de distribuţie( SD) cu informaţii privind procedura de racordare la SD ( a se consulta mai jos), procedura de esalonare a lucrarilor de racordare la SD ( a se consulta mai jos), documentele care trebuiesc anexate cererilor de racordare ( a se vedea mai jos)  in conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 178/2020 ( a se consulta mai jos), model contract de racordare, informatii cu privire la datele de contact si programul de lucru cu publicul, pentru biroul specializat de informare si relatii cu publicul, prevazut cu registratura.

 

Procedura de racordare la SD, operat de catre Amarad Distributie.  Vizualizare

Procedura de esalonare a lucrarilor de racordare la SD. Vizualizare

 

Program de lucru cu publicul:
Luni - Vineri : 08.00 - 16.30

la sediul nostru secundar situat in loc. Simleu Silvaniei, str. Partizanilor, bloc A5, ap. 3-4, jud. Salaj, cod postal 455300

sau

apeland la una din modalitatile puse la dispozitie mai jos:


E-mail:
[email protected] ( [email protected] )

 

Regulament privind racordarea la SD a gazelor naturale, Ordin nr.178/2020. Vizualizare

Ordinul nr 32 din 2017 actualizat. Vizualizare

Cerere de racordare la SD . Vizualizare

Contract de racordare la SD. Vizualizare

Lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la SD. Vizualizare

Lista privind verificatorii atestaţi ANRE pentru sistemele de distribuţie a gazelor naturale este publicata pe pagina de internet a ANRE  Vizualizare

Lista privind operatorii economici autorizati ANRE pentru proiectarea si /sau executia sistemele de distributie a gazelor naturale este publicata pe pagina de internet a ANRE  Vizualizare

Registrul de evidenta a cererilor de racordare la sistemul de distribultie gaze naturale al Amarad Distributie  poate fi consultat aici: Vizualizare

 

 

 

 

PROFILE DE CONSUM elaborate de Amarad Distributie S.R.L.

 

 

 

 

 

STIMATE  CLIENT FINAL,

 

     Prin  lege, aveti dreptul de a fi informat, in relatia dumneavoastra cu S.C. AMARAD DISTRIBUTIE S.R.L.

     Aveti dreptul sa cereti si sa primiti, gratuit, inainte de semnarea contractului de furnizare, o copie a acestuia si a conditiilor standard de furnizare a serviciului, dupa caz.

     Inainte de semnarea contractului de furnizare, S.C.AMARAD DISTRIBUTIE S.R.L., are obligatia da a va pune la dispozitie, in scris, urmatoarele informatii:

           - etapele si documentele necesare pentru incheierea unui contract de furnizare;

           - ofertele-tip pentru care puteti opta, dupa caz;

           - contractul corespunzator ofertei alese, dupa caz;

           - preturile si tarifele practicate.

     Verificati inainte de semnare daca, in contractul primit sunt incluse cel putin urmatoarele informatii:

 - identitatea si adresa furnizorului;

            - serviciul furnizat, nivelurile de calitate a serviciului oferit si continuitatea in alimentare, precum si termenul de incepere a derularii contractului;

            - pretul/tariful aplicabil;

            - durata contractului, conditiile de reinnoire/prelungire a contractului si de intrerupere temporara a alimentarii cu gaze naturale, dreptul de denuntare unilaterala a contractului;

            - compensatiile/despagubirile si modalitatea de rambursare aplicabila in caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a serviciului prevazut prin contract, dupa caz;

            - modalitati de initiere a procedurilor de solutionare a litigiilor si informatii privind procedura de solutionare a plangerilor clientilor finali;

            - penalitatile pe care trebuie sa le platiti daca nu respectati prevederile contractuale.

     Furnizorul dumneavoastra S.C. AMARAD DISTRIBUTIE S.R.L,. are obligatia de a va oferi, la cerere, prin intermediul punctelor unice de contact, un exemplar tiparit al procedurii privind obligatia furnizorilor de gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali.

     Furnizorul dumneavoastra S.C.AMARAD DISTRIBUTIE S.R.L. este obligat sa va informeze in legatura cu orice modificari ale preturilor, modului de facturare, de incasare sau ale altor conditii din contract, in mod direct si in timp util, intr-un mod transparent si usor de inteles.

     Daca nu sunteti de acord cu modificarile anuntate, aveti dreptul de a renunta la contract respectand prevederile contractuale si legale in vigoare.

     Daca dreptul dumneavoastra de a fi informat va este incalcat, va puteti adresa Autoritatii Nationale de Reglemantare in Domeniul Energiei-ANRE.

 

 

  

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

Str. Constantin Nacu nr.3, sectorul 2, Bucuresti, Romania

Numar gratuit: 0800800410; fax; 021.312.43.65

E-mail: [email protected]; website: www.anre.ro

 

 

                

Contract- cadru consumatori casnici de furnizare a gazelor naturale:


Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.) a stabilit, prin Ordinul 77 din 10 septembrie 2009, un nou conţinut al contractului cadru de furnizare, în baza căruia se desfăşoară activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale către consumatorii casnici şi noncasnici. Prevederile contractului au intrat în vigoare începând cu data de 01.octombrie 2009. Conţinutul Ordinului 77 privind contractele puteţi vizualiza aici: Vizualizare

 

Ordin nr. 1396/2007, emis de ANRE. Schimbarea furnizorului de gaze naturale pentru consumatorii casnici Vizualizare

Ordin nr. 47 /2008, emis de ANRE. Schimbarea furnizorului de gaze naturale pentru consumatorii noncasnici  Vizualizare
 

 Factura de gaze naturale: Vizualizare

Modalităţi de achitare a contravalorii facturilor.

Societatea noastră pune la dispoziţia clienţilor săi următoarele posibilităţi de achitare a contravalorii facturilor:

- la caseria societăţii pe strada Partizanilor, BL.A5, ap.3-4, Simleu Silvaniei;
- prin orice formă de plată bancară în conturile societăţii deshise la băncile:
- RO69BRDE320SV09182073200  deschis la B.R.D.  - Ag. Simleu Silvaniei;
- RO84TREZ5635069XXX002200 deschis la Trezoreria Simleu Silvaniei

PUTEREA CALORIFICA SUPERIOARA

Începând cu 1 iulie 2008 facturarea gazelor naturale este  facuta in unitati de energie, utilizând pentru determinarea acesteia următoarea formulă:

E = Vb x Hs

E – energia gazelor naturale – [kWh]
Vb – volumul corectat (volumul măsurat în condiţii de bază) – [m3]
Hs – puterea calorifică superioară la temperatura de combustie de 15 o C – [kWh/m3]

 

Calitatea gazelor – Determinarea Puterii Calorifice Superioare(PCS)

Puterea calorifică superioară reprezinta cantitatea de căldură care se eliberează prin arderea completă în aer a unei cantităţi specificate de gaz, încât presiunea la care reacţia are loc rămâne constantă şi toţi produşii de ardere să fie aduşi la aceeaşi temperatură specificată ca şi reactanţi, toţi aceşti produşi fiind în stare gazoasă cu excepţia apei formată prin combustie, care este condensată la starea lichidă la temperatura menţionată mai sus. Temperatura şi presiunea menţionate mai sus trebuie specificate.

Potrivit Ordinului ANRE nr. 62 din 24 iunie 2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România:

Determinarea puterii calorifice superioare este obligaţia agentului economic care predă gazele naturale în punctele de intrare în zona de calitate a gazelor. În consecinţă, puterea calorifică a gazelor naturale este determinată de către operatorul Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale sau de către producătorii de gaze naturale, după caz. Periodic, operatorii sistemelor de distribuţie efectuează, cu ajutorul gazcromatografelor proprii, verificări ale valorilor puterii calorifice determinate de către operatorul Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale sau de către producătorii de gaze naturale.

Operatorii licenţiati pentru distribuţia gazelor naturale au obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet valorile puterilor calorifice superioare H(s) corespunzătoare fiecărei localităţi pentru care deţin licenţa de distribuţie a gazelor naturale. De asemenea, furnizorii au obligaţia de a asigura comunicarea către consumatorii lor a informaţiilor legate de accizarea gazelor naturale.

Operatorul sistemului naţional de transport va transmite utilizatorilor SNT valoarea puterii calorifice superioare şi volumele de gaze naturale sau cantitatea de energie care trebuie luată în considerare pentru facturarea clienţilor racordaţi direct la SNT.

Operatorii sistemelor de distribuţie vor transmite utilizatorilor sistemelor de distribuţie valoarea puterii calorifice superioare şi volumele de gaze naturale sau cantitatea de energie care trebuie luată în considerare pentru facturarea clienţilor lor.

 

Pentru a vizualiza PCS zilnic 2011 - 2019 pentru localitatea dumneavoastra, apasaţi aici

 

PCS ZILNICE  LOC. SIMLEU SILVANIEI SI CRASNA, JUD. SALAJ
    ANUL 2020  
       
ZONA DE CALITATE ZIUA LUNA PCS (kWh/mc)
82 1 IANUARIE 10.464
82 2 IANUARIE 10.462
82 3 IANUARIE 10.463
82 4 IANUARIE 10.505
82 5 IANUARIE 10.554
82 6 IANUARIE 10.577
82 7 IANUARIE 10.554
82 8 IANUARIE 10.589
82 9 IANUARIE 10.598
82 10 IANUARIE 10.600
82 11 IANUARIE 10.601
82 12 IANUARIE 10.598
82 13 IANUARIE 10.600
82 14 IANUARIE 10.601
82 15 IANUARIE 10.602
82 16 IANUARIE 10.603
82 17 IANUARIE 10.604
82 18 IANUARIE 10.605
82 19 IANUARIE 10.607
82 20 IANUARIE 10.607
82 21 IANUARIE 10.607
82 22 IANUARIE 10.608
82 23 IANUARIE 10.608
82 24 IANUARIE 10.596
82 25 IANUARIE 10.595
82 26 IANUARIE 10.604
82 27 IANUARIE 10.609
82 28 IANUARIE 10.610
82 29 IANUARIE 10.612
82 30 IANUARIE 10.607
82 31 IANUARIE 10.591
82 1 FEBRUARIE 10.586
82 2 FEBRUARIE 10.574
82 3 FEBRUARIE 10.570
82 4 FEBRUARIE 10.546
82 5 FEBRUARIE 10.605
82 6 FEBRUARIE 10.682
82 7 FEBRUARIE 10.650
82 8 FEBRUARIE 10.553
82 9 FEBRUARIE 10.609
82 10 FEBRUARIE 10.612
82 11 FEBRUARIE 10.614
82 12 FEBRUARIE 10.616
82 13 FEBRUARIE 10.616
82 14 FEBRUARIE 10.616
82 15 FEBRUARIE 10.616
82 16 FEBRUARIE 10.615
82 17 FEBRUARIE 10.615
82 18 FEBRUARIE 10.616
82 19 FEBRUARIE 10.615
82 20 FEBRUARIE 10.616
82 21 FEBRUARIE 10.615
82 22 FEBRUARIE 10.615
82 23 FEBRUARIE 10.615
82 24 FEBRUARIE 10.616
82 25 FEBRUARIE 10.613
82 26 FEBRUARIE 10.614
82 27 FEBRUARIE 10.614
82 28 FEBRUARIE 10.614
82 29 FEBRUARIE 10.614
82 1 MARTIE 10.608
82 2 MARTIE 10.619
82 3 MARTIE 10.614
82 4 MARTIE 10.618
82 5 MARTIE 10.611
82 6 MARTIE 10.615
82 7 MARTIE 10.615
82 8 MARTIE 10.615
82 9 MARTIE 10.615
82 10 MARTIE 10.615
82 11 MARTIE 10.615
82 12 MARTIE 10.614
82 13 MARTIE 10.612
82 14 MARTIE 10.662
82 15 MARTIE 10.674
82 16 MARTIE 10.615
82 17 MARTIE 10.724
82 18 MARTIE 10.746
82 19 MARTIE 10.743
82 20 MARTIE 10.670
82 21 MARTIE 10.754
82 22 MARTIE 10.742
82 23 MARTIE 10.657
82 24 MARTIE 10.648
82 25 MARTIE 10.765
82 26 MARTIE 10.822
82 27 MARTIE 10.826
82 28 MARTIE 10.809
82 29 MARTIE 10.799
82 30 MARTIE 10.820
82 31 MARTIE 10.820
82 1 APRILIE 10.811
82 2 APRILIE 10.778
82 3 APRILIE 10.768
82 4 APRILIE 10.746
82 5 APRILIE 10.766
82 6 APRILIE 10.820
82 7 APRILIE 10.817
82 8 APRILIE 10.822
82 9 APRILIE 10.764
82 10 APRILIE 10.768
82 11 APRILIE 10.751
82 12 APRILIE 10.681
82 13 APRILIE 10.654
82 14 APRILIE 10.678
82 15 APRILIE 10.683
82 16 APRILIE 10.648
82 17 APRILIE 10.725
82 18 APRILIE 10.782
82 19 APRILIE 10.785
82 20 APRILIE 10.770
82 21 APRILIE 10.753
82 22 APRILIE 10.625
82 23 APRILIE 10.700
82 24 APRILIE 10.723
82 25 APRILIE 10.714
82 26 APRILIE 10.694
82 27 APRILIE 10.650
82 28 APRILIE 10.609
82 29 APRILIE 10.639
82 30 APRILIE 10.672
82 1 MAI 10.746
82 2 MAI 10.712
82 3 MAI 10.713
82 4 MAI 10.674
82 5 MAI 10.677
82 6 MAI 10.697
82 7 MAI 10.755
82 8 MAI 10.743
82 9 MAI 10.727
82 10 MAI 10.716
82 11 MAI 10.686
82 12 MAI 10.662
82 13 MAI 10.645
82 14 MAI 10.638
82 15 MAI 10.664
82 16 MAI 10.678
82 17 MAI 10.678
82 18 MAI 10.653
82 19 MAI 10.653
82 20 MAI 10.652
82 21 MAI 10.691
82 22 MAI 10.699
82 23 MAI 10.720
82 24 MAI 10.738
82 25 MAI 10.786
82 26 MAI 10.693
82 27 MAI 10.752
82 28 MAI 10.671
82 29 MAI 10.746
82 30 MAI 10.746
82 31 MAI 10.739
82 1 IUNIE 10.731
82 2 IUNIE 10.731
82 3 IUNIE 10.749
82 4 IUNIE 10.748
82 5 IUNIE 10.695
82 6 IUNIE 10.706
82 7 IUNIE 10.681
82 8 IUNIE 10.717
82 9 IUNIE 10.711
82 10 IUNIE 10.694
82 11 IUNIE 10.671
82 12 IUNIE 10.710
82 13 IUNIE 10.720
82 14 IUNIE 10.735
82 15 IUNIE 10.696
82 16 IUNIE 10.669
82 17 IUNIE 10.690
82 18 IUNIE 10.705
82 19 IUNIE 10.708
82 20 IUNIE 10.681
82 21 IUNIE 10.675
82 22 IUNIE                10.674
82 23 IUNIE                10.685
82 24 IUNIE                10.686
82 25 IUNIE                10.682
82 26 IUNIE                10.668
82 27 IUNIE                10.655
82 28 IUNIE                10.698
82 29 IUNIE                10.728
82 30 IUNIE                10.710
82 1 IULIE                10.665
82 2 IULIE                10.723
82 3 IULIE                10.723
82 4 IULIE                10.728
82 5 IULIE                  10.715
82 6 IULIE                10.692
82 7 IULIE                10.729
82 8 IULIE                10.690
82 9 IULIE                10.654
82 10 IULIE                10.598
82 11 IULIE                10.556
82 12 IULIE                10.526
82 13 IULIE                10.561
82 14 IULIE                10.570
82 15 IULIE                10.591
82 16 IULIE                10.576
82 17 IULIE                10.572
82 18 IULIE                10.575
82 19 IULIE                10.560
82 20 IULIE                10.549
82 21 IULIE                10.541
82 22 IULIE                10.547
82 23 IULIE                10.549
82 24 IULIE                10.613
82 25 IULIE                10.667
82 26 IULIE                10.599
82 27 IULIE                10.550
82 28 IULIE                10.549
82 29 IULIE                10.549
82 30 IULIE                   10.548
82 31 IULIE                10.548
82 1 AUGUST                10.499
82 2 AUGUST                10.499
82 3 AUGUST                10.616
82 4 AUGUST                10.591
82 5 AUGUST                10.597
82 6 AUGUST               10.589
82 7 AUGUST                10.602
82 8 AUGUST                10.613
82 9 AUGUST                10.596
82 10 AUGUST                10.596
82 11 AUGUST                10.593
82 12 AUGUST                   10.604
82 13 AUGUST                10.604
82 14 AUGUST                10.643
82 15 AUGUST                10.646
82 16 AUGUST                10.628
82 17 AUGUST                 10.623
82 18 AUGUST                10.605
82 19 AUGUST                10.600
82 20 AUGUST                10.635
82 21 AUGUST                10.605
82 22 AUGUST                10.604
82 23 AUGUST                10.607
82 24 AUGUST                10.611
82 25 AUGUST                10.625
82 26 AUGUST                10.595
82 27 AUGUST                10.578
82 28 AUGUST                10.573
82 29 AUGUST                10.569
82 30 AUGUST                10.606
82 31 AUGUST                10.593
82 1 SEPTEMBRIE                10.572
82 2 SEPTEMBRIE                10.582
82 3 SEPTEMBRIE                10.590
82 4 SEPTEMBRIE                10.638
82 5 SEPTEMBRIE                10.495
82 6 SEPTEMBRIE                10.466
82 7 SEPTEMBRIE                10.468
82 8 SEPTEMBRIE                10.463
82 9 SEPTEMBRIE                10.461
82 10 SEPTEMBRIE                10.464
82 11 SEPTEMBRIE                10.463
82 12 SEPTEMBRIE                10.462
82 13 SEPTEMBRIE                10.564
82 14 SEPTEMBRIE                10.599
82 15 SEPTEMBRIE                10.564
82 16 SEPTEMBRIE                10.477
82 17 SEPTEMBRIE                10.465
82 18 SEPTEMBRIE                10.464
82 19 SEPTEMBRIE                10.465
82 20 SEPTEMBRIE                10.464
82 21 SEPTEMBRIE                10.463
82 22 SEPTEMBRIE                10.463
82 23 SEPTEMBRIE                10.465
82 24 SEPTEMBRIE                10.464
82 25 SEPTEMBRIE                10.461
82 26 SEPTEMBRIE                10.464
82 27 SEPTEMBRIE                10.464
82 28 SEPTEMBRIE                10.466
82 29 SEPTEMBRIE                10.465
82 30 SEPTEMBRIE                10.466
82 1 OCTOMBRIE                10.466
82 2 OCTOMBRIE                10.466
82 3 OCTOMBRIE                10.464
82 4 OCTOMBRIE                10.464
82 5 OCTOMBRIE                10.464
82 6 OCTOMBRIE                10.465
82 7 OCTOMBRIE                10.464
82 8 OCTOMBRIE                10.466
82 9 OCTOMBRIE                10.465
82 10 OCTOMBRIE                10.464
82 11 OCTOMBRIE                10.463
82 12 OCTOMBRIE                10.464
82 13 OCTOMBRIE                10.465
82 14 OCTOMBRIE                10.464
82 15 OCTOMBRIE                10.468
82 16 OCTOMBRIE                10.472
82 17 OCTOMBRIE                10.487
82 18 OCTOMBRIE                10.527
82 19 OCTOMBRIE                10.532
82 20 OCTOMBRIE                10.552
82 21 OCTOMBRIE                10.562
82 22 OCTOMBRIE                10.547
82 23 OCTOMBRIE                10.517
82 24 OCTOMBRIE                10.494
82 25 OCTOMBRIE                10.480
82 26 OCTOMBRIE                10.473
82 27 OCTOMBRIE                10.466
82 28 OCTOMBRIE                10.466
82 29 OCTOMBRIE                10.467
82 30 OCTOMBRIE                10.467
82 31 OCTOMBRIE                10.467
82 1 NOIEMBRIE                10.467
82 2 NOIEMBRIE                10.467
82 3 NOIEMBRIE                10.465
82 4 NOIEMBRIE                10.466
82 5 NOIEMBRIE                10.467
82 6 NOIEMBRIE                10.466
82 7 NOIEMBRIE                10.465
82 8 NOIEMBRIE                10.465
82 9 NOIEMBRIE                10.465
82 10 NOIEMBRIE                10.466
82 11 NOIEMBRIE                10.466
82 12 NOIEMBRIE                10.466
82 13 NOIEMBRIE                10.471
82 14 NOIEMBRIE                10.485
82 15 NOIEMBRIE                10.490
82 16 NOIEMBRIE                10.498
82 17 NOIEMBRIE                10.504
82 18 NOIEMBRIE                10.512
82 19 NOIEMBRIE                10.518
82 20 NOIEMBRIE                10.526
82 21 NOIEMBRIE                10.534
82 22 NOIEMBRIE                10.542
82 23 NOIEMBRIE                10.549
82 24 NOIEMBRIE                10.533
82 25 NOIEMBRIE                   10.540
82 26 NOIEMBRIE                10.570
82 27 NOIEMBRIE                10.574
82 28 NOIEMBRIE                10.578
82 29 NOIEMBRIE                10.581
82 30 NOIEMBRIE                10.583
82 1 DECEMBRIE                10.584
82 2 DECEMBRIE                10.585
82 3 DECEMBRIE                10.585
82 4 DECEMBRIE                10.586
82 5 DECEMBRIE                10.587
82 6 DECEMBRIE                10.588
82 7 DECEMBRIE                10.589
82 8 DECEMBRIE                10.590
82 9 DECEMBRIE                10.590
82 10 DECEMBRIE                10.590
82 11 DECEMBRIE                10.591
82 12 DECEMBRIE                10.591
82 13 DECEMBRIE                10.591
82 14 DECEMBRIE                10.593
82 15 DECEMBRIE                10.593
82 16 DECEMBRIE                10.594
82 17 DECEMBRIE                10.595
82 18 DECEMBRIE                10.595
82 19 DECEMBRIE                10.596
82 20 DECEMBRIE                10.596
82 21 DECEMBRIE                10.597
82 22 DECEMBRIE                10.597
82 23 DECEMBRIE                10.597
82 24 DECEMBRIE                10.597
82 25 DECEMBRIE                10.598
82 26 DECEMBRIE                10.598
82 27 DECEMBRIE                10.598
82 28 DECEMBRIE                10.598
82 29 DECEMBRIE                10.598
82 30 DECEMBRIE                10.598
82 31 DECEMBRIE                10.598
VALORIILE MEDII LUNARE A PUTERII CALORIFICE SUPERIOARE (PCS) IN LOC. SIMLEU SILVANIEI SI CRASNA , JUD SALAJ, FOLOSITE LA FACTURARE  
           
NR.CRT. LUNA ANUL SIMLEU CRASNA  
VALOARE                    PCS LUNAR VALOARE                   PCS LUNAR  
 
 
1 FEBRUARIE 2011 10.567868 -  
2 MARTIE 2011 10.568662 -  
3 APRILIE 2011 10.594533 -  
4 MAI 2011 10.607275 -  
5 IUNIE 2011 10.606446 -  
6 IULIE 2011 10.462697 -  
7 AUGUST 2011 10.461995 -  
8 SEPTEMBRIE 2011 10.606828 -  
9 OCTOMBRIE 2011 10.570842 -  
10 NOIEMBRIE 2011 10.576933 -  
11 DECEMBRIE 2011 10.575300 -  
1 IANUARIE 2012 10.579775 -  
2 FEBRUARIE 2012 10.585329 -  
3 MARTIE 2012 10.565857 -  
4 APRILIE 2012 10.461111 -  
5 MAI 2012 10.503851 -  
6 IUNIE 2012 10.592556 -  
7 IULIE 2012 10.471790 -  
8 AUGUST 2012 10.536430 -  
9 SEPTEMBRIE 2012 10.462673 10.462673  
10 OCTOMBRIE 2012 10.467000 10.467492  
11 NOIEMBRIE 2012 10.493250 10.490129  
12 DECEMBRIE 2012 10.542737 10.546603  
1 IANUARIE 2013 10.574377 10.574377  
2 FEBRUARIE 2013 10.513286 10.513263  
3 MARTIE 2013 10.559686 10.560720  
4 APRILIE 2013 10.667066 10.667600  
5 MAI 2013 10.698875 10.700967  
6 IUNIE 2013 10.730431 10.727528  
7 IULIE 2013 10.603649 10.599089  
8 AUGUST 2013 10.464311 10.464320  
9 SEPTEMBRIE 2013 10.635922 10.629542  
10 OCTOMBRIE 2013 10.617083 10.616426  
11 NOIEMBRIE 2013 10.650013 10.649564  
12 DECEMBRIE 2013 10.528747 10.528247  
1 IANUARIE 2014 10.558655 10.575270  
2 FEBRUARIE 2014 10.581850 10.581659  
3 MARTIE 2014 10.526980 10.525970  
4 APRILIE 2014 10.464076 10.464107  
5 MAI 2014 10.464872 10.465173  
6 IUNIE 2014 10.463812 10.463968  
7 IULIE 2014 10.463989 10.464022  
8 AUGUST 2014 10.464191 10.463918  
9 SEPTEMBRIE 2014 10.464003 10.463722  
10 OCTOMBRIE 2014 10.462265 10.462221  
11 NOIEMBRIE 2014 10.470484 10.470705  
12 DECEMBRIE 2014 10.472602 10.472644  
1 IANUARIE 2015 10.480669 10.480767  
2 FEBRUARIE 2015 10.498890 10.498791  
3 MARTIE 2015 10.475389 10.475709  
4 APRILIE 2015 10.462684 10.462796  
5 MAI 2015 10.463475 10.463563  
6 IUNIE 2015 10.462412 10.462247  
7 IULIE 2015 10.463671 10.463673  
8 AUGUST 2015 10.603285 10.588427  
9 SEPTEMBRIE 2015 10.707008 10.724169  
10 OCTOMBRIE 2015 10.495050 10.493274  
11 NOIEMBRIE 2015 10.458018 10.458030  
12 DECEMBRIE 2015 10.466777 10.467283  
1 IANUARIE 2016 10.542816 10.544140  
2 FEBRUARIE 2016 10.462893 10.463022  
3 MARTIE 2016 10.460282 10.460246  
4 APRILIE 2016 10.472404 10.472544  
5 MAI 2016 10.482496 10.491741  
6 IUNIE 2016 10.461665 10.461741  
7 IULIE 2016 10.860259 10.864427  
8 AUGUST 2016 10.783979 10.798607  
9 SEPTEMBRIE 2016 10.790246 10.800161  
10 OCTOMBRIE 2016 10.749552 10.749673  
11 NOIEMBRIE 2016 10.741145 10.741351  
12 DECEMBRIE 2016 10.732272 10.732354  
1 IANUARIE 2017 10.718895 10.718899  
2 FEBRUARIE 2017 10.713794 10.713822  
3 MARTIE 2017 10.553156 10.552576  
4 APRILIE 2017 10.472746 10.472532  
5 MAI 2017 10.467792 10.468012  
6 IUNIE 2017 10.507268 10.506891  
7 IULIE 2017 10.467125 10.467432  
8 AUGUST 2017 10.464162 10.464289  
9 SEPTEMBRIE 2017 10.462401 10.462371  
10 OCTOMBRIE 2017 10.711765 10.708755  
11 NOIEMBRIE 2017 10.702258 10.702479  
12 DECEMBRIE 2017 10.743576 10.743437  
1 IANUARIE 2018 10.770099 10.769831  
2 FEBRUARIE 2018 10.743606 10.744040  
3 MARTIE 2018 10.716618 10.716425  
4 APRILIE 2018 10.488094 10.488892  
5 MAI 2018 10.465734 10.465726  
6 IUNIE 2018 10.464809 10.464823  
7 IULIE 2018 10.464512 10.464456  
8 AUGUST 2018 10.582439 10.575924  
9 SEPTEMBRIE 2018 10.748493 10.747558  
10 OCTOMBRIE 2018 10.737652 10.737825  
11 NOIEMBRIE 2018 10.725899 10.725843  
12 DECEMBRIE 2018 10.722196 10.722242  
1 IANUARIE 2019 10.712169 10.712181  
2 FEBRUARIE 2019 10.715281 10.715238  
3 MARTIE 2019 10.556297 10.555224  
4 APRILIE 2019 10.752870 10.752723  
5 MAI 2019 10.754345 10.752045  
6 IUNIE 2019 10.811260 10.812913  
7 IULIE 2019 10.862102 10.862811  
8 AUGUST 2019 10.978148 10.982611  
9 SEPTEMBRIE 2019 10.796847 10.808206  
10 OCTOMBRIE 2019 10.788308 10.789033  
11 NOIEMBRIE 2019 10.718871 10.713871  
12 DECEMBRIE 2019 10.505962 10.506261  
1 IANUARIE 2020 10.613091 10.613414  
2 FEBRUARIE 2020 10.610133 10.610393  
3 MARTIE 2020 10.681249 10.682238  
4 APRILIE 2020 10.733638 10.734197  
5 MAI 2020 10.701673 10.705378  
6 IUNIE 2020 10.705186 10.708380  
7 IULIE 2020 10.614450 10.605014  
8 AUGUST 2020 10.597507 10.598781  
9 SEPTEMBRIE 2020 10.490801 10.486981  
10 OCTOMBRIE 2020 10.489398 10.489354  
11 NOIEMBRIE 2020 10.515153 10.515444  
12 DECEMBRIE 2020      
1          
2          
3          
4          
5          
6          

 

Regulamentul de masurare a gazelor naturale comercializate in Romania: Vizualizare
 

Solutionarea plangerilor clientilor finali de gaze naturale Vizualizare

Raportare conform Ordinului A.N.R.E. nr. 16/2015:

- raport 01.01.2015 - 31.12.2015 Vizualizare

- raport 01.01.2016 - 31.12.2016 Vizualizare

-raport  01.01.2017 - 31.12.2017  Vizualizare

-raport 01.01.2018 - 31.12.2018  Vizualizare

-raport 01.01.2019 - 31.12.2019  Vizualizare

 

Inregistrarea Petitiile si a Reclamatiilor: 
Societatea noastră în conformitate cu legislaţia în vigoare are elaborat procedura administrativa pentru tratarea petiţiilor si reclamatiilor, un extras  puteti vizualiza aici: Vizualizare

Procedura de exploatare si verificare a instalatiilor de utilizare: Vizualizare

Drepturile si obligatiile consumatorului de gaze naturale: Vizualizare
 

 

INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZAREA GAZELOR NATURALE

Conform Anexei 8 din Ordinul nr. 5 din 5 februarie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 16 aprilie 2009.

    Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului, care răspunde pentru buna lor funcţionare.
    Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie pentru toţi consumatorii şi se efectuează de către un operator economic autorizat de către ANRE.
    Verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la intervale de doi ani.
    Revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la interval de 10 ani în următoarele situaţii:
    a) în cazul neutilizării instalaţiei o perioadă mai mare de 6 luni;
    b) după orice eveniment care ar putea afecta funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei.
    În cazul situaţiilor de la punctele a şi b, consumatorul are obligaţia de a anunţa operatorul licenţiat de distribuţie gaze naturale înainte de reutilizarea instalaţiei.
    Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieţi umane şi distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalaţiilor de gaze naturale, se vor respecta cu stricteţe următoarele instrucţiuni:
    1. Înainte de aprinderea focului se fac următoarele operaţiuni:
    - ventilarea permanentă a încăperilor în care funcţionează aparate consumatoare de combustibili gazoşi; în centralele termice şi în încăperile cu aparate cu flacără liberă se asigură o ventilare permanentă;
    - controlul tirajului aparatelor racordate la coş; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curăţirea coşului de fum, curăţirea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică, deschiderea clapetelor de reglare etc.);
    - controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi; dacă robinetul este deschis, acesta se închide şi se ventilează încăperea respectivă precum şi cele învecinate prin deschiderea uşilor şi ferestrelor, aprinderea focului se face numai după aerisirea completă;
    - asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului consumator de combustibili gazoşi (prin: deschiderea uşiţelor cenuşarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului etc.);
    - verificarea funcţionării aparaturii de automatizare, după caz;
    - ventilarea focarelor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.
    2. La aprinderea focului în aparate consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate şi arzătoare, se fac următoarele operaţiuni:
    - aerisirea focarului, minimum 5 minute înainte de aprinderea focului:
    - apropierea aprinzătorului de arzător;
    - deschiderea lentă a robinetului de manevră şi aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilităţii flăcării.
    Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri, hârtie etc.
    Aprinderea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi automatizate se face conform instrucţiunilor elaborate de fabrica producătoare.
    3. Stingerea focului:
    Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate cu furtun, se face prin închiderea robinetului de siguranţă, existent înaintea furtunului; după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră.
    În societăţi şi instituţii, focul se aprinde şi se stinge numai de personalul instruit şi însărcinat cu această operaţiune prin grija conducerii unităţii beneficiare, iar în cazul operatorilor economici şi al centralelor termice de bloc, prin personal calificat.
    4. Indicaţii speciale
    La utilizarea gazelor naturale este interzis:
    - aprinderea focului dacă aparatul consumator de combustibili gazoşi nu este etanş sau nu are tiraj;
    - lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;
    - obturarea coşului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi;
    - modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale şi prin persoane neautorizate;
    - dormitul în încăperi cu focul aprins;
    - dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coş (reşou, aragaz etc.);
    Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale se iau imediat următoarele măsuri:
    - se sting toate focurile;
    - se deschid toate uşile şi ferestrele;
    - nu se aprinde nici o sursă de foc;
    - nu se manevrează aparate electrice;
    - nu se doarme în astfel de încăperi;
    - se anunţă imediat operatorul licenţiat de distribuţie la numarul de telefon:  0800-800132, serviciu disponibi NON STOP
    Verificarea eventualelor scăpări de gaze naturale se face prin mirosire şi cu spumă de săpun cu apă.

    NU UITAŢI!
    Verificarea cu flacără a instalaţiilor de gaze naturale prezintă pericol de explozie şi incendiu.
    Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coşul de fum, prezintă pericol de moarte.

 

 

 

In atentia tuturor utilizatorilor, colaboratorilor, care acceseaza site-ul nostru

 

Termeni și condiții

1. Informatii personale.  Sunteti de acord ca furnizarea serviciilor sau produselor va incepe imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute.Informatiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optand pentru inregistrare, va obligati sa ne furnizati corect numele, adresa si alte informatii utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, trebuie sa va adresati AMARAD DISTRIBUTIE SRL.

2. Securitatea datelor personale. Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre SC AMARAD DISTRIBUTIE SRL,  pentru informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice, incheiere de noi contracte sau modificarea celor existente, etc. Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii. Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. SC AMARAD DISTRIBUTIE SRL, se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si SC AMARAD DISTRIBUTIE SRL.

Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru.

SC AMARAD DISTRIBUTIE SRL,  se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastra trimisa la adresa SC AMARAD DISTRIBUTIE SRL, se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze prelucrarea datelor dumneavoastra personale. SC AMARAD DISTRIBUTIE SRL, certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):

a. dreptul de a cere SC AMARAD DISTRIBUTIE SRL,  sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit;

b. dreptul de a cere SC AMARAD DISTRIBUTIE SRL,  sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

c. dreptul de a cere SC AMARAD DISTRIBUTIE SRL,  sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;

In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de terte persoane:

SC AMARAD DISTRIBUTIE SRL, garanteaza securitatea sistemelor informatice.

Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele SC AMARAD DISTRIBUTIE SRL.

In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastra, sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea dumneavoastra in acest sistem - introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de dumneavoastra, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM.

  • ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI www.amarad-distributie.ro  SAU DE A AFECTA PERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL  www.amarad-distributie.ro , VA FI CONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE A SITE-ULUI  www.amarad-distributie.ro SI VA PUNE IN MISCARE CERCETAREA PENALA IMPOTRIVA  ACELORA CARE  INCERCA ACEST FAPT.