0800.800.132
[email protected]

Calitate

             In cadrul procesului de imbunatatire a calitatii serviciilor destinate partenerilor sai, SC Amarad Distributie SRL, a implementat Sistemul de Management Integrat Calitate (ISO 9001), Mediu (ISO 14001), Sistemul de Sanatate si Securitate Ocupationala (ISO 18001), inscriind dezvoltarea responsabila in centrul activitatilor sale.

 

           In sprijinul dumneavoastra venim cu o serie de precizarii si informatii, care va vor da incredere in calitatea serviciilor oferite de firma noastra, calitate pe care urmarim sa o inbunatatim permanent.

 

Misiunea organizaţiei noastra este :

 

Furnizarea unor servicii complexe şi complete, competitive, respectarea Standardelor de performanta atat in ceea ce priveste distributia cat si furnizarea gazelor naturale la clientii finali precum si imbunatatirea permanenta a indicatorilor de performanta aferenti
Obţinerea unui grad ridicat de satisfacţie a clienţilor noştri
Asigurarea dezvoltării şi profitabilităţii organizaţiei pe termen lung
Îmbunătăţirea performanţelor de mediu, prin controlul şi reducerea impacturilor asupra   mediului, prin adoptarea unui comportament preventiv faţă de poluare a mediului
Conformarea cu legislaţia şi cu alte cerinţe de mediu şi din domeniul calităţii şi  a sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, aplicabile activităţilor organizaţiei
Minimalizarea riscurilor privind sanatatea si securitatea ocupationala prin instruiri ale angajatilor, prin organizarea ergonomica a locurilor de munca
Îmbunătăţirea performanţelor de sănătate şi securitate ocupaţională, prin controlul şi  influenţarea riscurilor identificate si prin masuri de prevenire a riscurilor.

 

 

 

Această misiune dorim să o îndeplinim prin satisfacerea cerinţelor şi prin implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii, de mediu si de sănătate şi securitate ocupaţională în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2008 şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia.

 

Conducerea S.C.AMARAD DISTRIBUTIE S.R.L., asigură disponibilitatea politicii sale referitoare la calitate, mediu şi sănătate şi securitate ocupaţională pentru public şi asigură toate resursele necesare bunei funcţionări a sistemului de managment integrat.

 

 

 

 

Ordin nr. 96/2015, Informare a consumatorilor finali, emis de ANRE   Vizualizare

 

Ordin nr.162/2015 emis de presedintele ANRE privind aprobarea Standardului de performanta, pentru serviciul de distributie si de sistem al gazelor naturale   Vizualizare

 

Ordin nr.37/2007 Standardul de performanta, pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, emis de ANRE   Vizualizare

 

 

RAPORT STANDARD DISTRIBUTIE

 

 

Raport Standard distributie 2015, realizat de firma noastra  Vizualizare

Raport Standard distributie 01.01 - 30.09. 2016, realizat de firma noastra   Vizualizare

Raport Standard distributie 01.10.2016 - 30.09.2017 Vizualizare

Raport Standard distributie 01.10.2017 - 30.09.2018 Vizualizare

Raport Standard distributie 01.10.2018 - 30.09.2019  Vizualizare

Raport Standard distributie 01.10.2019 - 30.09.2020  Vizualizare

Anexa 1 Standard distributie 01.10.2017 - 30.09.2018 trimestriale Vizualizare

Anexa 1 Standard distributie 01.10.2018 - 30.09.2019 trimestriale Vizualizare

Anexa 1 Standard distributie 01.10.2019 - 30.09.2020 trimestriale Vizualizare

Anexa 1 Standard distributie cu privire la intreruperile planificate si neplanificate (01.10.2019 - 31.12.2019  ) Vizualizare

Anexa 1 Standard distributie cu privire la intreruperile planificate si neplanificate ( 01.01.2020 - 31.03.2020)   Vizualizare

Anexa 1 Standard distributie cu privire la intreruperile planificate si neplanificate ( 01.04.2020 - 30.06.2020 )  Vizualizare

Anexa 1 Standard distributie cu privire la intreruperile planificate si neplanificate ( 01.07.2020 - 30.09.2020 )  Vizualizare

 

 

 

 

RAPORT STANDARD FURNIZARE

 

 

 

Raport Standard furnizare 2015    Vizualizare

Raport Standard furnizare 2016   Vizualizare

Raport Standard furnizare 2017    Vizualizare

Raport Standard furnizare 2018    Vizualizare

Raport Standard furnizare  2019    Vizualizare

Sinteza Standard Furnizare Amarad Distributie Vizualizare

 

 

 

RAPORT INFORMARE CONSUMATORI FINALI

 

 

 

Raport Informare a consumatorilor 2016  Vizualizare

Raport Informare a consumatorilor 2017   Vizualizare

Raport Informare a consumatorilor 2018   Vizualizare

Raport Informare a consumatorilor 2019   Vizualizare

 

 

Procedura cu privire la achizitia gazelor naturale   Vizualizare

 

 

 

 

 

EFICIENTA ENERGETICA

 

 

Legea nr. 121/2014 a Eficientei Energetice poate fi vizualizata aici.

 

 

Material  Informativ  referitor la  prevederile Legea nr.121/2014 privind eficienta energetica. 

 

 

Societatea S.C.AMARAD DISTRIBUTIE S.R.L., in calitate de furnizor de gaze naturale, in vederea respectarii obligatiei de consiliere instituite de Legea nr.121/2014 privind eficienta energetica, va comunicam urmatoarele :

 

Imbunatatirea eficientei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice nationale, datorita contributiei majore pe care o are la realizarea sigurantei alimentarii cu energie, dezvoltarii durabile si competitivitatii, la economisirea resurselor energetice primare si la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

 

Legislatia prevede o serie de norme in acest domeniu dintre care ; Legea nr. 372/2005 privind performata energetica a cladirilor modificata si completata prin Legea nr. 159/2013, Legea nr.121/2014 privind eficienta energetica. Totodata in cadrul ANRE (Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei) s-a infiintat Deparatamentul pentru eficienta energetica cu atributii in elaborarea legislatiei secundare in domeniul efeicientei energetice , promovarea utilizarii surselor regenerabile de energie la consumatori.

Astfel, FII  INTELIGENT, ECONOMISESTE BANII, apeleaza la servicii specializate si personalizate care te vor ajuta sa sa consumi eficient.

Managementul energetic are ca si tinta asigurarea unor consumuri enegetice eficiente in vederea maximizarii profitului prin minimizarea costurilor energetice.

Planul de management energetic reprezinta un pas important spre o crestere a rentabilitatii firmei Dvs si consta in elaborarea unei strategii pe termen scurt, mediu si lung care sa duca la atingerea obiectivelro d eeficienta energetica propuse.

Eficienta energetica ca si concept semnifica aceleasi servicii cu utilizarea unei cantitati mai mici de energie.

Politica in domeniul Eficientei Energetice si conservarii energiei trebuie sa asigurea utilizarea eficienta a resurselor care sunt limitate. Aceasta contribuie la cresterea eficientei economice si ecologice, a sigurantei si securitatii energetice, avand un impact direct asupra populatie si a mediului in general.

Pachetul legislativ mai sus amimtit prevede in sarcina persoanelor juridice o serie de obligatii.

  1.  Certificarea energetica a cladirilor (conform Legii 159/2013)

Extinderea obligaţiei de afişare a certificatului de performanţă energetică şi creşterea amenzilor pentru nerespectarea acesteia sunt măsuri incluse în Ordonanţa Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, care a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 68 din 29 ianuarie.

Nu doar proprietarii/administratorii clădirilor de interes şi de utilitate publică trebuie să afişeze, într-un loc accesibil şi vizibil publicului, certificatul de performanţă energetică.  Obligaţia revine şi proprietarilor/administratorilor altor tipuri de clădiri vizitate de public în mod frecvent (baruri, distributii de energie electrica si gaze, distributia apei, cab. notariale, hoteluri, scoli. Spitale etc.).

"În scopul informării publice privind consumurile energetice în clădiri şi al mobilizării deţinătorilor acestora în promovarea acţiunilor privind creşterea performanţei energetice a clădirilor, certificatul se afişează la toate categoriile de clădiri de interes şi de utilitate publică, precum şi la cele prevăzute la art. 6 alin. (1) care sunt frecvent vizitate de public".

OG nr. 13/2016 prevede că aceasta contraventie va fi sanctionata cu amenda între 1.250 şi 2.500 de lei.

  1. Audituri energetice (conform Legii 121/2014)

Legea nr. 121/2014 publicată în Monitorul Oficial nr. 574/2014, în vigoare începând cu data de 4 august 2014, stabileste pentru Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol” să efectueze o dată la patru ani un audit energetic pe întregul contur de consum energetic; auditul este elaborat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile legii şi stă la baza stabilirii şi aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice. Contravenţiile se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 200.000 de lei.

Totodata „Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie sub 1.000 tone echivalent petrol pe an, cu excepţia IMM-urilor, sunt obligaţi să întocmească la fiecare 4 ani un audit energetic realizat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile legii şi care stă la baza stabilirii şi aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice.” Contravenţiile se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei.

“Operatorii economici care folosesc o cantitate de energie mai mică de 1.000 tone echivalent petrol pe an completează şi transmit Departamentului pentru eficienţă energetică, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, declaraţia de consum total anual de energie.” Contravenţiile se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 5.000 de lei.

 

  1. Strategia de constructie si reconstructie a sediilor

Stabilirea unei strategii de reengineering al clădirilor din punct de vedere energetic.

Stabilirea unor standarde de performanta energetica pt echipamente, masini, echipamente, utilaje, in concordanta cu prevederile legislatiei nationale si europene incepand cu anul 2020.

 

  1. Realizarea unui soft de preluare si management al datelor

Situatia dvs., impune realizarea unei analize pt structurarea si colectarea datelor cu caracter energetic, dar si realizarea unor indicatori de eficienta energetica si eficienta economica (astfel propunerea este sa depasim doar colectarea datelor de baza si colectarea a multor date conexe importante intr un bun management energetic). Dezvoltarea unui soft specific de stocare si prelucrare a datelor, cu preluarea automata a datelor specific (debite, presiuni, temperaturi).

 

  1. Urmarirea si renegocierea contractelor

Servicii de management de urmarire a contractelor (urmarire la sange index, PCS, PTZ, termen de facturare, perioada de gratie, presiune, calitate), analiza a utilitatii renegocierii, pregatirea actelor si derularea activitatii de licitatie, negocierea contractelor.

 

  1. Proiectia unei imagini Energy Friendly

Consultanta in vederea realizarii unei imagini Energy Friendly pt dvs.  atat pt mediul interior si exterior, alaturi de dezvoltarea unui comportament de Energy Saved la nivelul angajatiilor dar si a clientilor bancii.

 

  1. Management energetic

Legea nr. 121/2014 publicată în Monitorul Oficial nr. 574/2014, în vigoare începând cu data de 4 august 2014, stabileste ca in situatia in care un consummator consuma mai mult de 1000 tep să angajeze un Manager Energetic autorizat în condiţiile legii. Contravenţiile se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei.

Va  recomandam sa apelati la serviciile societatilor specializate in domeniul consultantei in managementul energetic pentru a afla cea mai buna solutie pentru Dvs.

Totodata la punctele de informare a consumatorilor din cadrul societatii S.C.AMARAD DISTRIBUTIE S.R.L., veti regasi alte informatii si propuneri de economisire . 

 

Pentru informati suplimentare accesati sectiunea Eficienta Energetica pe site-ul www.anre.ro  (ANRE , Departamentul pentru eficienta energetica, Sos. Cotroceni, nr. 4 , sector 6 , Bucuresti), www.energie.gov.ro ,

www.gecs.ro ; [email protected] ; tel : 0729.376189

www.energobit.com

 

 

Cresterea eficientei energetice este rezultatul implementarii unei serii de masuri ce permit optimizarea relatei dintre cantitatea de energie consumata (ceea ce intra) si produsele si serviciile obtinute (ceea ce iese). Obiectivul de eficienta se poate atinge prin masuri si investitii in tehnologie, educatie, management si obiceiuri de consum.

Eficienta energetica se masoara de obicei prin variatiile dintre nivelul de activitate si consumul de energie intr-o anumita perioada de timp, fara a tine cont de modificarile structurale ce intervin in sectorul respectiv.

Orice cladire, poate obtine o reducere a consumului de energie cu pana la 60%, prin utilizarea tehnologiilor bioclimatice - fara extra costuri si respectand din punct de vedere al eficientei energetice, solutiile furnizate de auditorii si managerii energetici autorizati ( lista auditorilor si managerilor autorizati, poate fi consultata de catre dumneavoastra accesand www.anre.ro )

S.C.Amarad Distributie S.R.L. vine in sprijinul dumneavoastra si vă propune câteva măsuri  care vă pot reduce factura de consum a gazelor naturale.  Astfel  dumneavoastra vă veţi bucura de confort şi căldură fără ca bugetul să va fie afectat de valoarea facturii de gaz.

 

Măsuri simple pe care le puteti intreprinde

 

Izolaţi îmbinările ferestrelor cu garnituri de etanşare autoadezive - tip purfix. În cazul ferestrelor cu tâmplărie de lemn şi sticlă simplă, pierderile de căldură prin spaţiile neizolate pot reprezenta mai mult de 30% din totalul pierderilor de căldură în sezonul rece.  

Asiguraţi-vă de funcţionarea optimă a aparatelor consumatoare de gaz. Solicitaţi sprijinul instalatorilor autorizaţi/firmelor specializate si autorizate, pentru reglarea arzătoarelor, verificarea filtrelor de apă şi a depunerilor de calcar pe conducte, astfel încât să evitaţi consumul excesiv de  gaze naturale. 

Reglaţi temperatura din locuinţa dumneavoastră în funcţie de confortul dorit. În spaţiile unde nu desfăşuraţi activităţi zilnice, vă recomandăm reglarea unei temperaturi mai scăzute.  

Deschideţi larg ferestrele pe perioade scurte de timp astfel încât spaţiile să se aerisească şi să se încălzească mai repede. Pierderile de căldură sunt mai mari dacă lăsaţi ferestrele întredeschise pe perioade lungi de timp. 

Asiguraţi-vă că radiatoarele nu sunt acoperite de perdele sau alte obiecte, pentru a nu îngreuna schimbul de căldură între radiator şi aerul ambiental şi aerisiţi caloriferele de câte ori este cazul.

 

Folosirea apei calde

 

Setaţi din centrala termică o temperatură mai scăzută a apei calde astfel încât să nu necesite combinarea cu apa rece. Trebuie menţionat că la o centrală de apartament care prepară atât agent termic cât şi apă caldă menajeră, consumul de gaze naturale este maxim în momentul când se prepară apa caldă.

Înlocuiţi pe cât posibil băile în cadă cu duşuri rapide pentru reducerea consumului de apă caldă şi implicit de gaze naturale. Pentru un duş se foloseşte de 2 sau chiar 3 ori mai puţină apă faţă de o baie în cadă.

 

Echipamente performante

 

Eticheta de eficienta energetica reprezinta un aspect ce trebuie luat in considerare atunci cand cumparam aparatura. In tarile Uniunii Europene, producatorii de apartura trebuie sa isi eticheteze produsele, in scopul promovarii si pentru a contribui la economisirea energiei si la protectia mediului inconjurator. Acest lucru permite consumatorilor sa afle simplu si rapid cantitatea de energie consumata de un anumit aparat si eficienta sa energetica. Societatile comerciale folosesc adeseori acest tip de aparatura, deci trebuie sa tina cont de informatia furnizata  de aceste etichete.

Înlocuiţi centrala veche neperformantă sau sobele cu o centrală termică cu tiraj forţat şi cameră etanşă de ardere (randament de aprox. 90%) sau cu o centrală termică în condensaţie (randament de aprox. 96%), pentru a obţine o economie de energie de până la 20% sau chiar mai mult.

Folosiţi un termostat de ambianţă care comandă funcţionarea centralei ţinând cont de temperatura setată în camera în care se montează şi care determină o reducere cu până la 25% a costurilor de încălzire.

Montaţi robinete cu cap termostatat pe calorifere pentru a controla debitul agentului termic din radiator în fiecare cameră. 

Folosiţi panouri solare pentru a reduce costurile de preparare a apei calde, întrucât aceste instalaţii pot acoperi până la 80% din necesarul de apă caldă menajeră al unei locuinţe. 

Izolaţi termic pereţii, acoperişul şi ferestrele pentru a reduce cu până la 50% costurile de încălzire.

 

Cel putin odata la 6 luni Amarad Distributie, va transmite sub forma de anexa la factura, consumurile lunare realizate pe ultimele 6 luni, precum si consumurile lunare aferente perioadei similare a anului precedent, in vederea compararii si ajustarii consumului de gaze naturale pentru cresterea gradului de eficienta energetica si reducerea facturilor dumneavostra.

 

S.C.AMARAD DISTRIBUTIE SRL, va poate ajuta cu mai multe  informatii suplimentare, apeland la experienta specialistiilor nostri.

 

Informații privind conceptul de eficienţă energetică precum si informaţii si consiliere privind măsurile disponibile de îmbunătăţirea eficienţei energetice ce pot contribui la reducerea consumului puteţi obţine contactând următoarele instituţii:

 

ANRE – Eficienta Energetica  - str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2 Bucuresti  Tel.021/311.22.44,     fax. 021/312.43.65, e-mail. [email protected], web – www.anre.ro

Asociatia Auditorilor Energetetici Pentru Cladiri       - str. Tudor Arghezi, nr. 21, sector 2, Bucuresti tel.031/805.72.21,     fax. 021/316.59.64, e-mail, [email protected], web – www.aaec.ro

Fondul Roman Pentru Eficienta Energetica   –  Cladirea Strauss, str.Johann Strauss 2/A, etj. 6, sector 2 Bucuresti Tel.021/233.88.01, Fax. 021/233.88.02, e-mail, [email protected], web - www.free.org.ro               

Asociaţia Companiilor de Utilităţi din Energie  - Sos. Nordului, nr. 54 B, parter, ap. 2, sector 1, 014104, Bucuresti; Telefon: 021/230.32.65, Fax: 021/230.06.89, e-mail: [email protected], www.acue.ro       

Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice - Strada Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5, Bucuresti; Telefon: 037/211.14.09, e-mail: [email protected], www.mdrap.ro       

Ministerul Economiei, Comertului si Turismului - Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, 010096, Bucuresti; Telefon: 021/202.54.26 (registratură si informa&ii publice), www.minind.ro   

Ministerul Energiei - Splaiul Independentei, nr. 202E, Sector 6, Bucuresti, Telefon: 021/407.98.43, Fax: 021/316.68.03 (registratura), www.energie.gov.ro   

Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor - Bd. Libertăţii, nr. 12, sector 5, Bucuresti; Telefon: 021/408.95.00, e-mail:[email protected] (relaţii cu publicul), www.mmediu.ro     

Tractebel Engineering România - Str. Alexandru Constantinescu, nr. 6, sector 1,011473, Bucuresti; Telefon:031/224.81.01, Formular online: http://www.tractebel-engineeringgdfsuez. com/contact/contact-us/, www.tractebel-engineering-gdfsuez.com      

Institutul National Român pentru Studiul Amenajării si Folosirii Surselor de Energie  -  Str. Vasile Lascăr, nr. 5-7, et. 2, sector 2, 020491, Bucuresti;Telefon/Fax: 021/315.54.69, e-mail: [email protected], www.ire.ro